Blog

Co oznacza Namaste?
Światło we mnie kłania się światłu w każdym z Was. Tak Was witam poniedziałkowo 🙂 Słowo Namaste’ niesie za sobą piękne znaczenie. Wypowiadając je, składasz pełen szacunku i pokory pokłon naturalnej cząstce dobra w drugiej osobie. Filozofia jogi inspiruje do spojrzenia na każdego człowieka jako&#8230; żarówki, której światło to czyste dobro, jakaś boska cząstka &#8211; jakkolwiek &hellip; <a href="https://matakata.pl/co-oznacza-namaste/">Continued</a>
mandala-color-circle mandala-color