Warsztaty dla firm

Gdybyś nie czuł wsparcia, byłbyś przeciążony obowiązkami, Twoja psychika i ciało mówiłyby głośne „STOP!”…

Czy wciąż miałbyś siłę do przejmowania odpowiedzialnych zadań, realizowania ścieżki zawodowej, angażowania się w wykonywaną pracę i budowania w niej przyjaznych relacji?

Świadomi pracodawcy dbają nie tylko o pozytywny i prozdrowotny wizerunek firmy ale przede wszystkim o stworzenie autentycznie przyjaznego oraz sprzyjającego zdrowiu i rozwojowi pracowników środowiska pracy. To przecież oni stanowią fundament firmy.

Poziom zaangażowania, motywacji i efektywności Twojego zespołu zależy od psychofizycznego dobrostanu oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem każdego z jego członków.

Oferuję:

Indywidualne konsultacje z pracownikami

Obejmujące pracę z ciałem i umysłem:

 • jogę i ćwiczenia dla kręgosłupa – wzmacniające, rozciągające, relaksacyjne,
 • nauka radzenia sobie ze stresem na poziomie ciała i umysłu,
 • life coaching,
 • wsparcie emocjonalne.

Konsultacje indywidualne: od 150zł/h

Indywidualne konsultacje z przełożonymi

Doradztwo w zakresie:

 • rozpoznawania potrzeb zespołu i układania odpowiednich programów warsztatowych,
 • organizowania przyjaznego środowiska pracy,
 • empatycznego zarządzania zespołem,
 • usprawnienia komunikacji z poszczególnymi członkami zespołu.

Konsultacje indywidualne: od 150zł/h

Grupowe warsztaty

 • z radzenia sobie ze stresem,
 • rozwijające świadomość zdrowotną oraz samodzielność w dbaniu o własne zdrowie fizyczne oraz psychiczne,
 • usprawniające komunikację-ze sobą oraz z innymi,
 • interaktywne, psychoedukacyjne, kreatywne, oparte o dzielenie się doświadczeniami, dyskusję, pracę indywidualną oraz w grupach.

Warsztaty grupowe: od 250zł/h

Grupowe zajęcia z jogi

 • organizowane przed lub po pracy,
 • w siedzibie firmy lub on- line,
 • dopasowane do indywidualnych potrzeb zespołu
 • motywujące do wprowadzania zdrowych nawyków w codziennym życiu,
 • oczyszczające umysł i ciało, pomagające w koncentracji, dodające energii regenerujące

Warsztaty grupowe: od 250zł/h

Korzyści dla pracowników:

 • Nauka radzenia sobie ze stresem, zrozumienie swoich reakcji oraz poznanie sposobów na wprowadzenie pozytywnych zmian do codziennego życia.
 • Nauka niwelowania psychofizycznych napięć w ciele dzięki zastosowaniu praktycznych, prostych do samodzielnego zastosowania ćwiczeń z jogi.
 • Indywidualny dobór ćwiczeń i pozycji jogowych usprawniających pracę układów: oddechowego, nerwowego, trawiennego, krążenia, hormonalnego, a co za tym idzie- polepszenie ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia.
 • Zapobieganie schorzeniom związanym z wykonywanem danej pracy (lub ich niwelowanie)- spowodowanych np. siedzącym trybem życia, brakiem odpowiedniego  ruchu, nieprawidłową postawą ciała, przeciążeniem obowiązkami.
 • Polepszenie koncentracji i ogólnej pracy umysłu dzięki technikom mindfullness.
 • Poznanie swojego potencjału i mocnych stron, co prowadzi do wzrostu motywacji, chęci podejmowania wyzwań, przejmowania inicjatywy w działaniu.
 • Zadowolenie z miejsca pracy, poczucie wsparcia i bycia zaopiekowanym.

Korzyści dla pracodawcy:

 • Usprawnienie zarządzania zespołem – dzięki budowaniu umiejętności komunikacyjnych, regulacji własnych emocji i radzenia sobie ze stresem podczas indywidualnych sesji z psychologiem.
 • Zespół złożony z pracowników, którzy potrafią samodzielnie zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne oraz efektywnie zarządzać swoją energią oraz zasobami.
 • Objęci opieką, traktowani z uwagą i szacunkiem pracownicy po prostu lubią swoje miejsce pracy i bardziej angażują się w realizację zawodowych obowiązków.
 • Profilaktyka chorób zawodowych – co zmniejsza ilość zwolnień chorobowych.
 • Profesjonalne wsparcie psychologa w procesach wewnątrz firmy, usprawniający ich przebieg.
 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz firmy dzięki budowaniu prawdziwie prozdrowotnego środowiska pracy.

Korzyści dla pracowników:

 • Nauka radzenia sobie ze stresem, zrozumienie swoich reakcji oraz poznanie sposobów na wprowadzenie pozytywnych zmian do codziennego życia.
 • Nauka niwelowania psychofizycznych napięć w ciele dzięki zastosowaniu praktycznych, prostych do samodzielnego zastosowania ćwiczeń z jogi.
 • Indywidualny dobór ćwiczeń i pozycji jogowych usprawniających pracę układów: oddechowego, nerwowego, trawiennego, krążenia, hormonalnego, a co za tym idzie- polepszenie ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia.
 • Zapobieganie bólom kręgosłupa (lub ich niwelowanie)- spowodowanych m.in. siedzącym trybem życia, brakiem odpowiedniego  ruchu, nieprawidłową postawą ciała, przeciążeniem obowiązkami.
 • Polepszenie koncentracji i ogólnej pracy umysłu dzięki technikom mindfullness.
 • Poznanie swojego potencjału i mocnych stron, co prowadzi do wzrostu motywacji, chęci podejmowania wyzwań, przejmowania inicjatywy w działaniu.
 • Zadowolenie z miejsca pracy, poczucie wsparcia i bycia zaopiekowanym.

Korzyści dla pracodawcy:

 • Usprawnienie zarządzania zespołem – dzięki budowaniu umiejętności komunikacyjnych, regulacji własnych emocji i radzenia sobie ze stresem podczas indywidualnych sesji z psychologiem.
 • Zespół złożony z pracowników, którzy potrafią samodzielnie zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne oraz efektywnie zarządzać swoją energią oraz zasobami.
 • Objęci opieką, traktowani z uwagą i szacunkiem pracownicy po prostu lubią swoje miejsce pracy i bardziej angażują się w realizację zawodowych obowiązków.
 • Profilaktyka chorób zawodowych – co zmniejsza ilość zwolnień chorobowych.
 • Profesjonalne wsparcie psychologa w procesach wewnątrz firmy, usprawniający ich przebieg.
 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz firmy dzięki budowaniu prawdziwie prozdrowotnego środowiska pracy.

Zapraszam do współpracy w siedzibie firmy lub online

Prowadzę zajęcia w językach: polskim, angielskim, włoskim

Idea well-being w biznesie:

Wskaźnik Wellbeing Index opracowany przez Instytut Gallupa wraz z firmą Healthways to drogowskaz wskazujący na pięć kluczowych elementów, które zapewniają poczucie zadowolenia i spełnienia zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Są to:

sens (purpose):

chęć do realizacji celów zawodowych, lubienie tego, co się robi

relacje (social):

przyjazna atmosfera, dobry kontakt ze współpracownikami opierający się na wzajemnej życzliwości, szczerości i otwartości, a także zaufaniu

finanse (financial):

poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego, ale też przekonanie, że wynagrodzenie jest adekwatne do pełnionych obowiązków

społeczność (community):

wspólnotowość w miejscu pracy, poczucie dumy z bycia częścią firmy, więź ze współpracownikami

stan fizyczny (physical):

dobre zdrowie i zasoby energii pozwalające na codzienną aktywność plus zdrowe odżywianie

Niestety tylko 7% dorosłych osiąga dobrostan we wszystkich pięciu elementach. Jednocześnie niemal aż 30% badanych twierdzi, że żaden z tych elementów nie jest zaspokojony. Moim celem jest to, aby wskaźniki dobrostanu (well-being) w Twojej firmie osiągnęły dużo lepsze wyniki.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez A. M.