Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:   1. administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Kata, ul.Świętego Czesława 4a/13, 61-852 Poznań,   2. Przetwarzam Twoje dane osobowe, aby móc wysyłać informacje handlowe, ale tylko na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podstawą prawną moich działań jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO),   4. Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,   5. posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,   6. masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (następca GIODO – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) – adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,   7. informuję, iż Twoje dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Profilowanie odbywa się z wykorzystaniem takich narzędzi jak: pliki cookies (informacje o zasadach profilowania: Cookies, np. Google Analytics – informacje o zasadach profilowania: Google Analytics). Informuję, iż profilowanie podejmowane jest w celu zapewnienia usług jak najlepszej jakości oraz do celów administracyjnych, statystycznych i reklamowych, które nie powoduje negatywnych konsekwencji dla osoby, która podlega profilowaniu.
mandala-color-circle mandala-color