Projekty well-being oraz psychologia zdrowia dla firm
Warsztaty Dla Firm

Wyjątkowy warsztat well-being dostosowany do potrzeb nowoczesnych środowisk pracy. Holistycznie usprawnia i wzmacnia pojedynczych pracowników oraz pracę zespołową. Dobrobyt psychofizyczny, techniki redukcji stresu, samoświadomość, komunikacja, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup
– to tylko niektóre z obszarów do pracy,
którymi się zajmiemy.

Korzyści z warsztatów dla firm

w nurcie well-being

Korzyści dla pracownika

Umiejętność radzenia sobie ze stresem, zrozumienie swoich reakcji oraz poznanie sposobów na wprowadzenie pozytywnych zmian w codzienne funkcjonowanie.

Polepszenie koncentracji i ogólnej pracy umysłu, dzięki technikom mindfulness.

Praktyczny zestaw ćwiczeń do relaksacji.

Praktyczny zestaw ćwiczeń do niwelowania psychofizycznych napięć w ciele,
bóli i poczucia przemęczenia.

Więcej energii do działania i lepsze samopoczucie.

Zapobieganie schorzeniom związanym z wykonywaniem danej pracy spowodowanych m.in. siedzącym trybem życia, brakiem odpowiedniego ruchu, nieprawidłową postawą ciała, przeciążeniem obowiązkami.

Odkrycie swojego potencjału i mocnych stron, co prowadzi do wzrostu motywacji, chęci podejmowania wyzwań i przejmowania inicjatywy.

Korzyści dla firmy

Objęci opieką, traktowani z uwagą pracownicy lubią swoje miejsce pracy i bardziej angażują się w realizację zadań.

Zmniejszenie wypaleń zawodowych i pobudzenie dobrej energii w zespołach.

Obniżenie odczuwalnego poziomu stresu, co przekłada się na jakość i efektywność wykonywanych zadań.

Usprawnienie komunikacji między pojedynczymi pracownikami i zespołami.

Mniejsza ilość zwolnień chorobowych, dzięki wdrożonej profilaktyce chorób zawodowych.

Wzmocnienie pozytywnego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz firmy, dzięki budowaniu prawdziwie prozdrowotnego środowiska pracy.

Profesjonalne wsparcie psychologa w usprawnieniu procesach wewnątrz firmy

Posiadając setki pracowników rozsianych w różnych miastach, z których każdy ma napięty grafik, a oprócz tego własne życie poza pracą, potrzebowaliśmy programu, który z jednej strony pokaże, że naprawdę zależy nam na ich zdrowiu i dobrym samopoczuciu, a z drugiej, że przełoży się na wzrost ich świadomości w dbaniu o siebie, zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej. Istotne było dla nas poszerzenie wiedzy, jak zarządzać swoją energią, emocjami i myślami w codziennym wykonywaniu obowiązków, co prowadzi do większego zaangażowania zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Zależało nam na programie, który faktycznie wyposaży naszych pracowników w umiejętności lepszego radzenia sobie ze stresem i sprawniejszej komunikacji ze sobą, a co za tym idzie – z innymi.

Kluczowym elementem była dla nas również profilaktyka zdrowotna i zestawy ćwiczeń fizycznych, które na co dzień ratują zgarbione plecy i ramiona, bóle spowodowane wielogodzinną pozycją siedzącą czy stresem psychicznym zastałym w spiętych mięśniach czy ściśniętym żołądku. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pozwalają odpuścić napięcia, a w codzienności zawodowej odejść na chwilę od biurka, złapać oddech i wrócić z pełnią energii do zadań.

Ułożony dla nas cykl warsztatów “Kod źródłowy Twojego zdrowia – sięgając do potrzeb ciała i umysłu” był świetnym wstępem do promowania zdrowia psychicznego i fizycznego naszych pracowników.

Po przeprowadzonych warsztatach i zajęciach jogi, wielu z nich deklarowało chęć kontynuacji tego rodzaju aktywności fizycznej. Niektórzy też zachęcali Kasię, by przeprowadziła się do ich miasta na stałe.

Dorota Piotrowska,
Head of People, Netguru

Mandala

Gdybyś nie czuła wsparcia, była przeciążona obowiązkami.

Twoja psychika i ciało mówiłyby głośne „STOP!”, czy wciąż miałabyś siłę do angażowania się w wykonywaną pracę?

Bycia kreatywną? Odpowiedzialną? Dbającą o dobre relacje z innymi?

Poziom zaangażowania, motywacji i efektywności zespołu zależy od psychofizycznego dobrostanu oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem każdego z jego członków. Świadomi pracodawcy dbają nie tylko o pozytywny i prozdrowotny wizerunek firmy ale przede wszystkim o stworzenie autentycznie przyjaznego oraz sprzyjającego zdrowiu i rozwojowi pracowników środowiska pracy. Firmom, które chcą zbudować właśnie taki fundament, adresuję ofertę warsztatów dla firm w nurcie well-being i psychologii zdrowia.

Mandala

Idea well-being w biznesie

Wskaźnik Wellbeing Index opracowany przez Instytut Gallupa wraz z firmą Healthways to drogowskaz wskazujący na pięć kluczowych elementów, które zapewniają poczucie zadowolenia i spełnienia zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Są to:

Sens

chęć do realizacji celów zawodowych, lubienie tego, co się rob

Relacje

przyjazna atmosfera, dobry kontakt ze współpracowni-kami opierający się na wzajemnej życzliwości, szczerości i otwartości, a także zaufaniu

Finanse

poczucie stabilizacji i bez-pieczeństwa finansowego, ale też przekonanie, że wynagrodzenie jest adekwatne do pełnionych obowiązków

Społeczność

wspólnotowość w miejscu pracy, poczucie dumy z bycia częścią firmy, więź ze współpracownikami

Stan fizyczny

dobre zdrowie i zasoby energii pozwalające na codzienną aktywność plus zdrowe odżywianie

Niestety tylko 7% dorosłych osiąga dobrostan we wszystkich pięciu elementach.
Jednocześnie niemal aż 30% badanych twierdzi, że żaden z tych elementów nie jest zaspokojony.
Realizowanym celem warsztatów dla firm z mojej oferty jest to, żeby wskaźniki dobrostanu (well-being) w Twojej firmie osiągnęły dużo lepsze wyniki

Realizowanym celem warsztatów dla firm z mojej oferty jest to, żeby wskaźniki dobrostanu (well-being) w Twojej firmie osiągnęły dużo lepsze wyniki

Szczegółowy program warsztatów dla firm w nurcie well-being opracowywany jest każdorazowo indywidualnie, na podstawie wstępnego rozeznania w sytuacji firmy – specyfiki branży, obecnych problemach i potrzebach.

Warsztaty Dla Firm

Wstępna konsultacja jest bezpłatna. Koszt finalnych warsztatów ustalamy indywidualnie, gdyż zależy od ilości pracowników, długości trwania (dzień, weekend, cały cykl) oraz ewentualnych kosztów dojazdu/noclegu (warsztaty prowadzę zarówno online, jak i w Poznaniu oraz innych miastach, gdziekolwiek potrzebujesz).Warsztaty dla firm mogą być prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim oraz włoskim.

UMÓW SIĘ
Nie warsztaty, a joga dla firm?

Jeżeli Twoja firma ma siedzibę w Poznaniu lub interesuje Cię forma zajęć online, oprócz warsztatów psychologicznych, oferuję również grupowe zajęcia z jogi vinyasa – w wersji wzmacniającej i dynamicznej/wyciszającej/na zdrowy kręgosłup, odbywające się przed lub po pracy w siedzibie Twojej organizacji. Plan ćwiczeń może być dostosowany precyzyjnie w ten sposób, że zniweluje zmęczenie godzin przesiedzianych przy komputerze i ograniczy ryzyko chorób zawodowych (bóle stawów, nadgarstków, karku itp.).

UMÓW SIĘ

Umów się na indywidualną konsultację wstępną w Poznaniu lub online.

Kod Źródłowy Twojego Zdrowia

– sięgając do potrzeb ciała i umysłu

Kod Źródłowy Twojego Zdrowia, powstał w odpowiedzi na potrzeby firm technologicznych, które borykają się ze spadkiem motywacji i wysokim poziom stresu, co z kolei przekłada się na problemy zdrowotne pracowników oraz wysoką rotację. Jest to program w 100% autorski i stworzony na zamówienie.

Łączy elementy psychologii zdrowia i psychologii pozytywnej z prozdrowotną i relaksującą sesją Vinyasa Jogi. Pracujemy na 3 poziomach: umysłu, emocji i ciała. Nie pokazuje w jaki sposób unikać stresu – nie jest to ani możliwe, ani potrzebne. Przekazuje natomiast wiedzę, jak lepiej sobie z nim radzić, a nawet wykorzystać stres do indywidualnego rozwoju.

 

Podczas części psychofizycznej praktykujemy Vinyasa Jogę – płynną i dynamiczną odmianę jogi, charakteryzującą się zwiększaniem naturalnych zakresów ruchu, mobilności i elastyczności ciała, pogłębianiem świadomości oddechu oraz siły mięśni posturalnych.
Z punktu widzenia psychosomatyki ciała jest to ta część warsztatu, gdzie następuje odpuszczenie napięć mięśniowych, a co za tym idzie redukcja stresu psychicznego, opanowanie chaosu emocjonalnego, usprawnienie procesu podejmowania decyzji i ogólnego funkcjonowania układu nerwowego.

Podczas części teoretyczno-warsztatowej pracujemy ze sferą myśli, emocji, potrzeb i zachowań. Docieramy do źródeł powstawania stresu, jak również indywidualnych zasobów i potencjału tkwiącym w każdym z uczestników. Pracujemy indywidualnie, w grupach i w parach. Uczestnicy mają okazję zatrzymać się nad sobą. Zastanowić się, co jest im potrzebne do samodzielnego skomponowania indywidualnej recepty na zadbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne na co dzień.

mandala-color-circle mandala-color