Warsztaty psychologiczne

Warsztaty prowadzone w Poznaniu, wyjazdowo w całej Polsce oraz online

Czym są warsztaty? Ile trwają?

Warsztaty psychologiczne, nazywane też często treningami kompetencji miękkich bądź szkoleniami rozwoju osobistego, to nowoczesna forma nauki i doświadczania, bazująca na pracy w stosunkowo małych grupach od 6 do 12 osób. Czasem trwają kilka godzin. Innym razem jeden dzień lub weekend, a zdarza się również, że układają się w cykl spotkań w różnych terminach. Wszystko to zależy od tematyki, którą dane warsztaty psychologiczne poruszają i planowanej “głębokości” procesu.

Słowo “proces” nie zostało tu użyte bez powodu. Organizowane przeze mnie warsztaty psychologiczne, tworzone są według tzw. psychologii procesu – ujęcia, które nie skupia się na ocenianiu czy patologizowaniu, a pełnym zrozumieniu swoich doświadczeń i wyciągnięciu z nich konstruktywnych wniosków. To właśnie z tego powodu, każde warsztaty psychologiczne składają się ze stosunkowo krótkiej części teoretycznej i dużo bardziej rozbudowanej części praktycznej – ćwiczeń w grupie i w parach, aktywności kreatywnych, samodzielnych zadań, stawiania sobie rozwojowych pytań, dyskusji i wymiany doświadczeń. Proces to bowiem nic innego jak przepływ informacji, uczuć, myśli i spostrzeżeń, które napływają do nas w wyniku kontaktu z innymi i ze światem.

Moim zadaniem jako prowadzącej, jest zazwyczaj stworzenie odpowiedniej przestrzeni, by proces ten mógł się zadziać i czuwanie nad bezpieczeństwem psychicznym wszystkich uczestników. Najważniejszą część tworzą sami uczestnicy warsztatów. To właśnie oni, wykonując kolejne ćwiczenia, doświadczają i uczą się przez proces.

Obecnie skupiam się na dwóch podstawowych odbiorcach warsztatów psychologicznych – firmach oraz kobietach. Prowadzę warsztaty dla firm, bo bliska jest mi psychologia zdrowia, well-being i coaching, a moje doświadczenie jogowe, wspomaga również relaksację spiętych zespołów. Warsztatami dla kobiet zajęłam się z kolei, bo sama jestem kobietą i musiałam wiele ze sobą przepracować, by w pełni zrozumieć siebie – stać się osobą wypełnioną autentyczną pozytywną energią i umiejącą czerpać satysfakcję z tego co robię i kim jestem.

mandala-color-circle mandala-color